TEOG Puan Hesaplama

LİSE TÜRLERİ

ANADOLU LİSELERİ

 • Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlar.
 • Öğrencilerin yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlar.
 • Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.
 • Anadolu liselerinde öğrenim süresi 4 yıldır.
 • Öğretim süresi, hazırlık +4 yıl olan okullarda vardır. (Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Kabataş Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi gibi..)

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ

 • Öğretmen yetiştiren ve yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak.
 • Öğrencilerine, öğretmenlik mesleğini sevdirmek,
 • Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,
 • Ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek.
 • Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak.
 • Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak.
 • Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi,

FEN LİSELERİ

 • Fen ve matematik alanlarında yetenekleri yüksek olan öğrencileri matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlar.
 • Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
 • Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlar.
 • Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir.
 • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarını, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar.
 • Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi 4 yıldır.

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

 • Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
 • Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar.
 • Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.
 • Birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde öğrenim süresi “hazırlık+4”yıldır.
 • Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilirler.
SBS OKUL TANITIMLARI
Sevinc Dershaneleri. Her hakkı saklıdır. E - Okul   Meb12tr   Oges   E - Okul   E - Okul Site Creation by Bilgiparki.com